L.U.T.- Advice (Law Ultimate Tool – Advice)

Waardig leven versus waardig sterven

De euthanasiewet roept vraagtekens op bij patiënten maar ook bij artsen en zorgverleners. De interpretatie/invulling ervan schept soms zelfs chaos in een levensfase die op zich al zeer hectisch is.

Wat houdt de Euthanasiewet eigenlijk in?

De wet is redelijk “eenvoudig” met respect voor de wil van de patiënt en geeft de patiënt  het recht op de vraag naar euthanasie bij zwaar fysisch en/of psychisch lijden, waar de arts in eer en geweten al dan niet gevolg aan geeft. Weigert de arts in kwestie, staat het de patiënt vrij om een andere arts te consulteren.

Welke formele voorwaarden moeten verenigd zijn ?

Een levensbeëindiging op verzoek door de patiënt wordt als wettelijk aanvaard wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is:

  • Je dient wilsbekwaam te zijn.
  • Ben je nog niet meerderjarig dan dien je als minderjarige wilsbekwame het akkoord van je wettelijke vertegenwoordiger (meestal ouders) te hebben.
  • Je moet lijden aan een ondraaglijk fysisch of psychisch lijden.
  • Er dient een herhaald en aanhoudend verzoek uitgaande van jezélf te zijn. Weliswaar met de uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers als het om een minderjarige gaat. Het eerste verzoek dient ook om een schriftelijk verzoek te gaan, opgesteld door de patiënt in persoon.

Dit  schriftelijk verzoek is aan geen enkele formaliteit onderworpen De inhoud moet duidelijk en expliciet weergeven dat je om euthanasie vraagt alsook je naam, voornaam (eventueel Rijksregisternummer) handtekening en de datum te vermelden. Dit laatste is van belang m.b.t. de periode van één maand die gerespecteerd dient te worden in sommige gevallen.

Stel dat je dit niet meer zelf kan neerschrijven, dan kan een derde persoon dit in jouw plaats doen, zoals onder meer jouw bewindvoerder of buitengerechtelijke lasthebber. Voorwaarde is wel dat deze persoon geen belang heeft bij jouw overlijden. Hij moet ook de reden vermelden waarom je dit niet zelf neerschreef, zijn volledige identiteit vermelden alsook deze van de behandelende arts.

Wanneer kan je om euthanasie vragen?

Eerste luik:

  • Je dient aan een medisch hopeloze/ongeneeslijke/terminale aandoening te lijden.
  • Bij een niet terminaal ziektebeeld is er de verplichte raadpleging van een tweede en  een derde arts (waarvan één ervan psychiater dient te zijn dan wel de behandelende arts der aandoening). Als dan dient er ook een wachttijd van één maand gerespecteerd te worden tussen het schriftelijk verzoek en de uitvoering van de euthanasie. Deze procedure is enkel van toepassing voor meerderjarige patiënten.
  • Bij een terminaal ziektebeeld is er de verplichte raadpleging van een tweede arts en voor de wilsbekwame minderjarige komt hierbij het verplichte advies van een kinderpsychiater.

Tweede luik:

  • Vervolgens is er een tweede luik in de wet dat bestaat uit een “Voorafgaande wilsverklaring”. Deze is enkel van toepassing bij onomkeerbare coma en ook hier enkel voor meerderjarige patiënten.

Hoe ga je praktisch te werk?

Euthanasie mag alleen door een arts worden uitgevoerd.

De aanvrager moet meerderjarig  (18 jaar en meer) en wilsbekwaam zijn of als wilsbekwame minderjarige bijgestaan worden door zijn wettelijke vertegenwoordigers.

Met uitzondering van de “Voorafgaande Wilsverklaring” welke van toepassing is in geval van onomkeerbare coma, moet de patiënt zich bewust zijn van zijn medische toestand en eventuele nog toepasselijke therapieën. Je moet je ook bevinden in een psychische/fysische situatie welke verder waardig leven onmogelijk of zeer moeilijk maakt.

Je arts zal het advies inwinnen van een tweede arts die, na onderzoek van jouw dossier en consultatie, samen met de behandelende  en zo nodig derde arts/psychiater een standpunt zal innemen.

Noch de patiënt noch de behandelende arts zijn gebonden door het advies van deze tweede arts (en zo nodig derde arts). Je hebt de keuze om andere artsen aan te spreken en te consulteren.

Van zodra een euthanasieverzoek ingewilligd wordt, zal er op een klare en duidelijke manier gecommuniceerd worden met jou over het verdere verloop ervan.

Wat doen wij?

Ons advocatenkantoor en het ondersteunend team aan artsen, psychiaters, psychologen, moreel consulenten en juridische bijstand bij het opstellen van aktes staan voor U klaar voor al Uw vragen, begeleiding, ondersteuning en bijstand.

Wij hebben immers zelf in het verleden persoonlijk moeten vaststellen hoe moeilijk het is voor een patiënt om in een zeer moeilijke periode dit allemaal alleen te moeten bolwerken en tot een goed einde te brengen. Daarom onze hulp.

Last but not Least

Ook de medisch professionelen die in de frontlijn staan in deze materie, staan wij zo nodig bij voor juridisch advies en bijstand waar nodig op hun eerste verzoek.

Het L.U.T. Team

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken